ARMAS-festivaali

ARMAS on Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 ensimmäistä kertaa järjestettävä valtakunnallinen festivaali, jossa nostetaan ikääntyvien luovuus esiin sekä aktivoidaan yhteiskunnallista keskustelua ikääntymiseen liittyvistä teemoista erityisesti taiteen ja kulttuurin keinoin. ARMAS -festivaaloin omat nettisivut avautuvat loppusyksystä 2016 ( www.armasfestivaali.fi ).

ARMAS edistää ikäihmisten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin, ja se rakentuu kolmen pilarin varaan:
- Ikääntyvät taiteilijat ja ikääntymisen teemat taiteessa (taide)
- Taiteen ammattilaiset sosiaali- ja terveyssektorilla (yhteisöllisyys)
- Ikäihmiset taiteen ja kulttuurin kokijoina ja tekijöinä (sosiaalisektori)

Valtakunnallinen kaksiviikkoinen festivaali järjestetään vuosittain lokakuussa Vanhusten viikon yhteydessä. Se on sateenvarjo-organisaatio, joka yhdistää sektorirajat ylittäen vanhustyön järjestöjä, kunta-alan toimijoita, taiteilijoita, taidealan toimijoita sekä taidelaitoksia.

Lisätietoja: raisa.niemi [at] lasipalatsi.fi

Kuvan tiedot:
Luminate -festivaali (Kuvaaja: Eoin Carey)

Albumit auki -arkisto

Kotiarkistokuvia ja yksityisiä kuvakokoelmia digitaalisesti tallentava Albumit auki -arkisto on toiminut Lasipalatsin Mediakeskuksen ylläpitämänä vuodesta 2002. EU:n Urban-ohjelman sisällä alkanut työ on kehittynyt malliksi, joka toimii useissa kaupungeissa. Se sisältää kulttuuriperinnön tallentamisen ohella vahvan sosiaalisen ulottuvuuden: kansalaisten kuva- ja muita muistoja käsitellään kunnioittavasti ja luovuttajat huomioiden.

Vuosina 2014 - 2016 Opetus- ja kultttuuriministeriön tukemat hankkeet ovat mahdollistaneet vanhojen paperi- ja diakuvien digitointityön laajenemisen eri puolille Suomea. Kuvia tallennetaan suurissa kaupungeissa Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja Lahdessa, mutta useissa monissa pienemmissä kunnissa. Parhaillaan käynnissä oleva IKKUNA-hanke (okm, 2015-2016) asiasanoittaa 2002-2006 kerättyä aineistoa kansallisen YSO-ontologian mukaiseksi, ottaa käyttöön avoimia rajapintoja sekä tekee sovelluskehityskokeiluja aineistoja hyödyntäen.

Keväällä 2016 ensimmäinen kokoelma avattiin löydettäväksi Kansalliskirjaston Finna-portaalin kautta. Loppuvuoden aikana loputkin kokoelmat saatetaan Finnaan.

Lisätietoja: info [at] albumitauki.fi

Digitaalisen osaamisen vahvistaminen Helsingissä

Helsingin kaupunki pyrkii aktiivisesti vahvistamaan digitaalista osaamista kaupungissa. Asukasyhteistyötiimi (Helsingin kaupunginkanslian Tietotekniikka- ja viestintäosasto) on määrittänyt Digiosaamisen vahvistaminen Helsingissä 2016 -2017 -päälinjat yhdessä Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n kanssa. Taustalla on kaupunginkanslian Tietotekniikka- ja viestintäosaston osallisuus- ja neuvontayksikön alkuvuodesta 2016 tekemä selvitys Digiosaamisen vahvistaminen Helsingissä.

Helsingissä digineuvontaan osallistuu n. 200 digineuvojaa, joista osa on vapaaehtoisia ja osa kaupungin työntekijöitä. Lasipalatsin Mediakeskus Oy toteuttaa digineuvojille koulutusta ja asiantuntemuksen vahvistamista sekä edistää neuvonnan laajaa ja tasapuolista tarjontaa kaupunkitasoisesti. Digineuvonnan kentältä saadut signaalit tuodaan Digitaalinen Helsinki -ohjelman kehitystyön hyödyksi.

Lisätietoja:
jani.suonpera [at] lasipalatsi.fi


Valmisteluhanke Horizon 2020-hakuun

1.5.2016 aloitetussa valmisteluhankeessa (hae - home archives in Europe) Lasipalatsin Mediakeskus Oy tuottaa suunnitelman ja siihen perustuvan hakemuksen Horizon 2020 -ohjelman hakuun 2.2.2017 mennessä. Suomessa ja eri puolilla Eurooppaa toimivien kumppaneiden joukossa on mm. kansallisarkistoja, museoita ja yliopistoja. Valmisteltava hanke tuo toteutuessaan aiemmin saavuttamattomissa olleen laajan datan tutkijoiden, päätöksentekijöiden, journalistien ja kaikkien kiinnostuneiden saataville. Hankkeen tarkoitus on lisätä eurooppalaisen kulttuuriperinnön arvostusta ja tuntemusta sekä nostaa uusia näkökulmia historian tutkimukseen ja tulkintaan. Datan saavutettavuuteen liittyvät läheisesti myös kansalaisten digitaaliset taidot. Uudenmaan rahasto tukee hankevalmistelua.

Lisätietoja:
info [at] hae.photos
www.hae.photos

European Medialab Praxis

Strateginen yhteistyöhanke, johon osallistuu Itävalta, Saksa, Irlanti, Ranska ja Suomi, tähtää uuden medialaboratoriomallin kehittämiseen. Painopisteet liittyvät erityisesti nuorten osallistumisen mahdollisuuksien lisääminen digitalisoituvassa maailmassa. Hanketta johtaa Urbanprod (Marseille). Suomen kumppanina toimii Lasipalatsin Mediakeskus Oy.

Lisätietoja:
Jani Suonperä
+358 44 557 7484

Liputin-lipunmyynti­järjestelmä

Liputin on Lasipalatsin Mediakeskuksen yhdessä alihankkijansa Grok IT:n kanssa kehittämä monipuolinen, modulaarinen ja joustava lipunmyyntijärjestelmä. Järjestelmä kehitettiin alunperin vastaamaan Helsinki International Film Festivalin lipunmyynnin tarpeisiin. Toiminnallisuutta on myöhemmin tarvelähtöisesti jatkuvasti laajennettu, ja asiakaskunta on laajentunut. Liputin-järjestelmän osia ovat mm. verkkokauppa, tiskimyynti, viivakooditarkistus, tietokanta sekä tarvittava laitteisto. Lisäksi järjestelmään liittyy verkkosivusto www.liputin.fi.

Lisätietoja:
Ville Nore, Grok IT
Lisätietoja: ville [at] grok-it.fi

Yhteystiedot

Tallberginkatu 1 C 70
00180 HELSINKI

Käynti:
Tallberginkatu 1 C 343, Kaapelitehdas
Ruoholahti - Helsinki

Sähköposti

etunimi.sukunimi (at) lasipalatsi.fi

Palvelinhotellipalvelujen tuki:
Egil Silfver, puh. 050 525 6438
guru [at] lasipalatsi.fi

Toimitusjohtaja: Marianna Kajantie

Kaapelitehdas

VerkkosivuFacebook